Cuộc vây hãm Tấn Châu (1592)

Cuộc vây hãm Tấn Châu là một trong hai trận đánh ở Tấn Châu trong cuộc xâm lược Triều Tiên của Nhật Bản; lần đầu tiên vào năm 1592, và lần thứ hai vào năm 1593. Trận thứ hai Tấn Châu đã không thành công, và pháo đài thất thủ trước quân Nhật Bản.[2]

Cuộc vây hãm Tấn Châu (1592)

Thời gianĐịa điểmKết quả
Thời gianngày 5–10 tháng 10, 1592
Địa điểm
Kết quảTriều Tiên chiến thắng
Thời gian ngày 5–10 tháng 10, 1592
Địa điểm
Kết quả Triều Tiên chiến thắng