Cuộc vây hãm Jerusalem (1099)
Cuộc vây hãm Jerusalem (1099)

Cuộc vây hãm Jerusalem (1099)

Thập tự quânCuộc vây hãm Jerusalem diễn ra từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 1099 trong cuộc Thập tự chinh đầu tiên. Thập tự quân đã tấn công và chiếm được thành phố từ triều đình Fatimid của Ai Cập và đặt nền móng cho sử khởi đầu của vương quốc Jerusalem.

Cuộc vây hãm Jerusalem (1099)

Thời gianĐịa điểmKết quả
Thời gian7 tháng 6 – 15 tháng 7 năm 1099
Địa điểm
Kết quảChiến thắng quyết định của Thập tự quân[1]
Thời gian 7 tháng 6 – 15 tháng 7 năm 1099
Địa điểm
Kết quả Chiến thắng quyết định của Thập tự quân[1]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Cuộc vây hãm Jerusalem (1099) http://historymedren.about.com/library/prm/bl1cfc.... http://www.fordham.edu/halsall/source/cde-jlem.htm... http://www.fordham.edu/halsall/source/cde-jlem.htm... http://www.fordham.edu/halsall/source/gesta-cde.ht... http://www.fordham.edu/halsall/source/gesta-cde.ht... http://www.fordham.edu/halsall/source/raymond-cde.... http://www.archive.org/details/parallelsourcepr00d... http://san.beck.org/AB18-Crusaders.html#1 https://archive.org/details/geschichtederkr09wilkg... https://archive.org/details/templarshistorym0000ha...