Cuộc vây hãm Đông Lai

Cuộc bao vây Đông Lai, là một trong những trận đánh đầu tiên của cuộc Chiến tranh Imjin (1592-1598).

Cuộc vây hãm Đông Lai

Thời gianĐịa điểmKết quả
Thời gian25–26 tháng 5, 1592, 14-15 tháng 4, 1592 (Âm lịch)
Địa điểm
Kết quảChiến thắng quyết định của quân Nhật Bản
Thời gian 25–26 tháng 5, 1592, 14-15 tháng 4, 1592 (Âm lịch)
Địa điểm
Kết quả Chiến thắng quyết định của quân Nhật Bản