Cuộc đua kỳ thú 2016

Không tìm thấy kết quả Cuộc đua kỳ thú 2016

Bài viết tương tự

English version Cuộc đua kỳ thú 2016


Cuộc đua kỳ thú 2016

Dẫn chương trình Huy Khánh
Phát sóng 31/3/2016
– 9/6/2016
Số tập 12
Đội vô địch Tiến Đạt - Thúc Lĩnh Lincoln
Số châu lục đi qua 2
Số quốc gia đi qua 2
Số thành phố đi qua 10 (tỉnh, thành)
Số chặng 11