Cuộc đua kỳ thú 2013: Phiên bản người nổi tiếng

Không tìm thấy kết quả Cuộc đua kỳ thú 2013: Phiên bản người nổi tiếng

Bài viết tương tự

English version Cuộc đua kỳ thú 2013: Phiên bản người nổi tiếng


Cuộc đua kỳ thú 2013: Phiên bản người nổi tiếng

Dẫn chương trình Huy Khánh
Phát sóng 26 tháng 7, 2013 (2013-07-26)
– 18 tháng 10, 2013 (2013-10-18)
Số tập 12
Đội vô địch Thu Hiền & Diệp Lâm Anh
Số châu lục đi qua 1
Số quốc gia đi qua 2
Số thành phố đi qua 13 (tỉnh, thành)
Số chặng 11