Cuộc đổ bộ Normandie

Không tìm thấy kết quả Cuộc đổ bộ Normandie

Bài viết tương tự

English version Cuộc đổ bộ Normandie


Cuộc đổ bộ Normandie

Thời gianĐịa điểmKết quả
Thời gian6 tháng 6 năm 194425 tháng 8 năm 1944
Địa điểm
Kết quảThắng lợi quyết định nhưng đắt giá của quân lực Đồng Minh, mở ra công cuộc giải phóng Tây Âu của phe Đồng Minh.[1] Nước Đức cận kề toàn bại.[2]
Thời gian 6 tháng 6 năm 194425 tháng 8 năm 1944
Địa điểm
Kết quả Thắng lợi quyết định nhưng đắt giá của quân lực Đồng Minh, mở ra công cuộc giải phóng Tây Âu của phe Đồng Minh.[1] Nước Đức cận kề toàn bại.[2]