Cuộc đàn áp Pháp Luân Công
Cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công đề cập đến chiến dịch được khởi xướng bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công kể từ tháng 7 năm 1999, nhằm mục tiêu loại bỏ môn tập này khỏi nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, nó bao gồm một chiến dịch tuyên truyền nhiều mặt.[1] một chương trình cưỡng bức chuyển hóa tư tưởng và cải tạo giáo dục, và một loạt những biện pháp cưỡng chế ngoài vòng pháp luật như bắt giữ tùy tiện, cưỡng bức lao động, tra tấn thể xác[2]Pháp Luân Công là một môn khí công kết hợp các bài tập di chuyển chậm và thiền với một triết lý luân lý tập trung vào các nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Người sáng lập môn phái này là Lý Hồng Chí, người đã giới thiệu nó cho công chúng vào tháng 5 năm 1992 tại Trường Xuân, Cát Lâm. Sau một giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng vào những năm 90, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động chiến dịch "tiêu diệt" Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.[3]Một cơ quan ngoài hiến pháp có tên là Văn phòng 6-10 đã được tạo ra để thực hiện chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công.[4] Chính quyền huy động bộ máy truyền thông nhà nước, tư pháp, cảnh sát, quân đội, hệ thống giáo dục, gia đình và nơi làm việc chống lại tổ chức này[5]. Chiến dịch này được thúc đẩy bằng việc tuyên truyền rộng rãi thông qua truyền hình, báo chí, đài phát thanh và internet.[6] Có những báo cáo về việc tra tấn có hệ thống,[7][8] cầm tù bất hợp pháp, lao động cưỡng bức, thu hoạch nội tạng[9] và các biện pháp lăng mạ tâm thần, với mục đích rõ ràng là ép buộc các học viên phải từ bỏ lòng tin vào Pháp Luân Công.[3]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Cuộc đàn áp Pháp Luân Công http://www.theage.com.au/news/world/falun-gong-org... http://www.nla.gov.au/grants/haroldwhite/papers/bp... http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2006/pb2006-166.... http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/47e4... http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/0/D1D7C... http://english.people.com.cn/special/fagong/199907... http://english.people.com.cn/special/fagong/199907... http://english.people.com.cn/special/fagong/199912... http://english.peopledaily.com.cn/english/199908/0... http://atimes.com/china/CA27Ad01.html