Computer_Entertainment_Rating_Organization

Computer Entertainment Rating Organization (CERO) - một tổ chức phi lợi nhuận Nhật Bản, trao giải thưởng xếp hạng trò chơi máy tính và phần mềm để bán tại Nhật Bản. Xếp hạng cho thấy người tiêu dùng trong nhóm tuổi, một thể loại của những người sử dụng có thể sử dụng sản phẩm này. Chạy từ tháng 7 năm 2002 trở đi như là một nhánh của Hiệp hội các nhà cung cấp máy tính giải trí.