Comp_Ace

Monthly Comp Ace (月刊コンプ エース, Gekkan Konpu Eesu?, viết tắt của Monthly Comptiq Ace) là một tạp chí trò chơi máy tínhmanga Nhật Bản ấn hành bởi Kadokawa Shoten. Comp Ace khởi đầu như một ấn bản đặc biệt của một tạp chí khác cũng do Kadokawa Shoten xuất bản là Comptiq. Tạp chí phát hành lần đầu vào ngày 26 tháng 3 năm 2005, và ba số đầu tiên được ra mắt theo quý với bia do họa sĩ Hinoue Itaru của Key minh họa.[1][2][3] Từ số thứ tư đến thứ chín ra mắt xuất bản hai tháng một lần với bìa được thực hiện bởi họa sĩ Nishimata Aoi của Navel.[4][5][6][7][8][9] Số thứ mười ra mắt ba tháng sau số thứ chín, và kể từ số này tạp chí được ấn hàng đều đặn hàng tháng, lúc bấy giờ bìa được minh họa mới bởi Nanao Naru, Suzuhira Hiro, và các họa sĩ của Type-MoonAugust.[10][11] Bắt đầu từ số tháng 8 ra ngày 26 tháng 6 năm 2007, Comp Ace tách ra khỏi Comptiq và trở thành một tạp chí riêng.[12] Nó tập trung vào các bishōjo gamemanga dựa theo những trò chơi đã cung cấp thông tin.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Comp_Ace http://www.comptiq.com/ace/index.php?%CB%DC%BB%EF/... http://www.comptiq.com/ace/index.php?%CB%DC%BB%EF/... http://www.comptiq.com/release/ace/2005_01.html http://www.comptiq.com/release/ace/2005_02.html http://www.comptiq.com/release/ace/2005_03.html http://www.comptiq.com/release/ace/2006_04.html http://www.comptiq.com/release/ace/2006_05.html http://www.comptiq.com/release/ace/2006_06.html http://www.comptiq.com/release/ace/2006_07.html http://www.comptiq.com/release/ace/2006_08.html