Clorua chì(IV)

Không tìm thấy kết quả Clorua chì(IV)

Bài viết tương tự

English version Clorua chì(IV)


Clorua chì(IV)

Khối lượng mol 349.012 g/mol[1]
Hình dạng phân tử tetrahedral[2]
Công thức phân tử PbCl4
Entanpihình thành ΔfHo298 -328.9 kJ/mol
Khối lượng riêng 3.2 g⋅cm−3[1]
Bề ngoài yellow oily liquid
Điểm nóng chảy −15 °C (258 K; 5 °F)[1] ổn định dưới 0 °C (32 °F; 273 K)
Tọa độ 4
Điểm sôi 50 °C (323 K; 122 °F)[1] phân hủy
Độ hòa tan HCl
Ảnh Jmol-3D ảnh
Độ hòa tan trong nước Phản ứng
SMILES
đầy đủ
  • Cl[Pb](Cl)(Cl)Cl

Danh pháp IUPAC Chì(IV) clorua
PubChem 123310
Số CAS 13463-30-4