Cloropren
Cloropren

Cloropren

ghi nhận ở điều kiện tiêu chuẩn 25 °C, áp suất 100 kPaCloropren là tên thường gọi của hợp chất hóa học 2-clo-1,3-butadien, công thức hóa học là C4H5Cl. Đây là đơn phân để tạo thành chuỗi (polyme) polycloropren, một loại cao su tổng hợp. Polycloropren còn được biết đến với cái tên Neopren, một thương phẩm của hãng DuPont.Cho đến những năm 1960, axetylen (C2H2) là nguyên liệu để tạo cloropren. Tham gia phản ứng còn có axít clohiđric (HCl):Quá trình này có nhược điểm là chi phí đầu tư cao và tiêu tốn rất nhiều năng lượng.Ngày nay, quá trình tạo ra hợp chất này được tiến hành theo con đường khác. 1,3-butadien tham gia phản ứng cộng clo, bổ sung một nguyên tử clo (Cl) vào một trong hai liên kết đôi tạo thành 3,4-dicloro-1-butadien:Sau đó, hợp chất trên trải qua một phản ứng để khử đi một nguyên tử hiđrô ở vị trí cacbon thứ ba và nguyên tử clo ở vị trí cacbon thứ tư: