Clorofom

C(Cl)(Cl)ClClorofom, hay còn gọi là triclomêtanmêtyl triclorua, và một hợp chất hoá học thuộc nhóm trihalomêtancông thức CHCl3. Nó không cháy trong không khí, trừ khi tạo thành hỗn hợp với các chất dễ bắt cháy hơn. Người ta sử dụng clorofom làm chất phản ứngdung môi. Clorofom còn là một chất độc với môi trường.

Clorofom

SMILES
đầy đủ
  • C(Cl)(Cl)Cl

Độ hòa tan trong nước 0,8 g/100 ml at 20 °C
Nguy hiểm chính Chất độc (Xn), Chất kích thích (Xi), Chất gây ung thư
KEGG C13827
Hình dạng phân tử Tứ diện
PubChem 6212
Bề ngoài Chất lỏng không màu
Số RTECS FS9100000
Số EINECS 200-663-8
ChEBI 35255
Khối lượng riêng 1,48 g/cm³, chất lỏng
Khối lượng mol 119,38 g/mol
Điểm nóng chảy -63,5 °C
Chỉ dẫn R R22, R38, R40, R48/20/22
Danh pháp IUPAC Triclometan
Ảnh Jmol-3D ảnh
Tên khác Clorofom, Fomyl triclorua, Mêtan triclorua, Mêtyl triclorua, Mêtenyl triclorua, TCM, Freon 20, R-20, UN 1888
NFPA 704

 
2
 
 
PEL 50 ppm (240 mg/m3) (OSHA)
Số CAS 67-66-3
Điểm sôi 61,2 °C
Chỉ dẫn S S2, Bản mẫu:S36/37
Điểm bắt lửa Không bắt cháy
Công thức phân tử CHCl3
InChI
đầy đủ
  • 1/CHCl3/c2-1(3)4/h1H

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Clorofom http://www.npi.gov.au/database/substance-info/prof... http://www.general-anaesthesia.com/chloroform.html http://chemapps.stolaf.edu/jmol/jmol.php?model=C(C... http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cg... http://ecb.jrc.it/esis/index.php?GENRE=ECNO&ENTREE... http://www.genome.ad.jp/dbget-bin/www_bget?cpd:C13... http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx... //dx.doi.org/10.1002%2Fandp.18341074103 //dx.doi.org/10.1002%2Fjlac.18320010203 http://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHE...