Cloritoid

Không tìm thấy kết quả Cloritoid

Bài viết tương tự

English version Cloritoid


Cloritoid

Thể loại Khoáng vật silicat
Công thức hóa học (Fe,Mg,Mn)2Al4Si2O10(OH)
Hệ tinh thể đơn tà, tam tà- 2/m – lăng trụ
Màu xám xanh đến đen
Dạng thường tinh thể các phiến mỏng tập hợp thành khối
Song tinh phổ biến theo {001}, đa tổng hợp.
Cát khai hoàn toàn {001}, tốt {110}.
Độ bền giòn
Độ cứng Mohs 6,5
Ánh thủy tinh, ngọc trai
Màu vết vạch không màu
Tính trong mờ trong mờ
Tỷ trọng riêng 3,52 – 3,57
Thuộc tính quang hai trục (+)
Chiết suất nα = 1,713 – 1,730 nβ = 1,719 – 1,734 nγ = 1,723 – 1,740
Khúc xạ kép δ = 0,010
Đa sắc cao
Góc 2V đo 36° - 89°, tính: 78° - 80°
Tán sắc r > v
Tham chiếu [1][2]