Clonuncaria

Clonuncaria là một chi bướm đêm thuộc họ Tortricidae.