Clofibrate
Clofibrate

Clofibrate

Clofibrate (tên thương mại Atromid-S) là một chất làm giảm lipid được sử dụng để kiểm soát mức cholesterol cao và triacylglyceride trong máu. Nó thuộc về lớp fibrate. Nó làm tăng hoạt động lipoprotein lipase để thúc đẩy chuyển đổi VLDL thành LDL, và do đó làm giảm mức độ VLDL. Nó có thể tăng mức độ HDL là tốt.Nó được cấp bằng sáng chế vào năm 1958 bởi Imperial Chemical Industries và được chấp thuận cho sử dụng y tế vào năm 1963.[1] Clofibrate đã bị ngừng sử dụng vào năm 2002 do tác dụng phụ.

Clofibrate

ChemSpider
Bài tiết Thận, 95 to 99%
Mã ATC code
Chuyển hóa dược phẩm Hydrolyzed to clofibric acid; Gan glucuronidation
Dược đồ sử dụng By mouth
KEGG
Số đăng ký CAS
PubChem CID
Mẫu 3D (Jmol)
DrugBank
IUPHAR/BPS
Công thức hóa học C12H15ClO3
ECHA InfoCard 100.010.253
Điểm sôi 148 °C (298 °F)
ChEMBL
Định danh thành phần duy nhất
Khối lượng phân tử 242.698 g/mol
AHFS/Drugs.com Thông tin tiêu dùng chi tiết Micromedex
Chu kỳ bán rã sinh học Highly variable; average 18–22 hours. Prolonged in renal failure
ChEBI
Tình trạng pháp lý
  • US: Discontinued
Liên kết protein huyết tương Variable, 92–97% at therapeutic concentrations
Danh mục cho thai kỳ
  • AU: B1
  • US: C (Rủi ro không bị loại trừ)

    Tài liệu tham khảo

    WikiPedia: Clofibrate http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.2694.... http://www.drugs.com/cons/clofibrate.html //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6147641 http://www.kegg.jp/entry/D00279 http://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=C10AB01 http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx... //dx.doi.org/10.1016%2Fs0140-6736(84)90595-6 http://www.guidetopharmacology.org/GRAC/LigandDisp... https://www.drugbank.ca/drugs/DB00636 https://books.google.ca/books?id=FjKfqkaKkAAC&pg=P...