Clodiflometan

Không tìm thấy kết quả Clodiflometan

Bài viết tương tự

English version Clodiflometan


Clodiflometan

Nguy hiểm chính Nguy hiểm với môi trường (N), Ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, Chất ung thư nhóm 3
KEGG D03789
Số CAS 75-45-6
Tên khác Diflomonoclomêtan, Monoclodiflomêtan, HCFC-22, R-22, Genetron 22, Freon 22, Arcton 4, Arcton 22, UN 1018
Khối lượng riêng 3,66 kg/m3 ở 15 °C, khí
Bề ngoài Khí không màu
Chỉ dẫn S S23, S24, S25, Bản mẫu:S59
NFPA 704

 
1
1
 
log P 1.08
Số RTECS PA6390000
Khối lượng mol 86,47 g/mol
SMILES
đầy đủ
  • C(F)(F)Cl

Áp suất hơi 908 kPa ở 20 °C
Độ hòa tan trong nước 0,7799 vol/vol ở 25 °C; 3,628 g/l
PubChem 6372
Số EINECS 200-871-9
Điểm nóng chảy -175,42 °C (97,73 K)
Hình dạng phân tử Tứ diện
Chỉ dẫn R R59
kH 0,033 mol.kg-1.bar-1
Nhiệt độ tự cháy 632 °C
Điểm sôi -40,7 C (232,45 K)
InChI
đầy đủ
  • 1/CHClF2/c2-1(3)4/h1H
Công thức phân tử CHClF2
Ảnh Jmol-3D ảnh
Danh pháp IUPAC Chlorodifluoromethane