Clocental
Clocental

Clocental

Clocental (Dolcental) là một thuốc an thần có nguồn gốc carbamate, có thể được điều chế bằng cách ethynyl hóa cyclohexanone sau đó là phản ứng với allophanyl clorua.[1]

Clocental

Khối lượng phân tử 210.22976 g/mol
Số đăng ký CAS
Công thức hóa học C10H14N2O3
Mẫu 3D (Jmol)
ChemSpider
Đồng nghĩa Dolcental