Clo dioxit

Không tìm thấy kết quả Clo dioxit

Bài viết tương tự

English version Clo dioxit


Clo dioxit

Độ hòa tan tan trong kiềm và dd axit sunfuric
Điểm sôi 11 °C (284 K; 52 °F)
Ảnh Jmol-3D ảnh
ảnh 2
SMILES
đầy đủ
  • O=[Cl]=O


    O=Cl[O]

Mùi Acrid
MeSH Chlorine+dioxide
InChI
đầy đủ
  • 1/ClO2/c2-1-3
Số EINECS 233-162-8
PubChem 24870
Danh pháp IUPAC Chlorine dioxide
Entanpihình thành ΔfHo298 104.60 kJ/mol
Áp suất hơi >1 atm[2]
kH 4.01 x 10−2 atm-cu m/mole
ChEBI 29415
Số CAS 10049-04-4
Số RTECS FO3000000
Entropy mol tiêu chuẩn So298 257.22 J K−1 mol−1
Độ axit (pKa) 3.0(5)
Độ hòa tan trong nước 8 g/L (at 20 °C)
Bề ngoài Yellow to reddish gas
Điểm nóng chảy −59 °C (214 K; −74 °F)
Tham chiếu Gmelin 1265
Tên khác Chlorine(IV) oxide
Khối lượng riêng 2.757 g dm−3[1]