Clo đioxit

Không tìm thấy kết quả Clo đioxit

Bài viết tương tự

English version Clo đioxit


Clo đioxit

Danh pháp IUPAC Chlorine dioxide
Tên khác Chlorine(IV) oxide
Số CAS 10049-04-4
PubChem 24870
Số EINECS 233-162-8
MeSH Chlorine+dioxide
ChEBI 29415
Số RTECS FO3000000
Ảnh Jmol-3D ảnh
ảnh 2
SMILES
đầy đủ
  • O=[Cl]=O


    O=Cl[O]

InChI
đầy đủ
  • 1/ClO2/c2-1-3
Tham chiếu Gmelin 1265
Bề ngoài Yellow to reddish gas
Mùi Acrid
Khối lượng riêng 2.757 g dm−3[1]
Điểm nóng chảy −59 °C (214 K; −74 °F)
Điểm sôi 11 °C (284 K; 52 °F)
Độ hòa tan trong nước 8 g/L (at 20 °C)
Độ hòa tan tan trong kiềm và dd axit sunfuric
Áp suất hơi >1 atm[2]
kH 4.01 x 10−2 atm-cu m/mole
Độ axit (pKa) 3.0(5)
Entanpihình thành ΔfHo298 104.60 kJ/mol
Entropy mol tiêu chuẩn So298 257.22 J K−1 mol−1