Clitoria kaieteurensis

Clitoria kaieteurensis là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được Fantz miêu tả khoa học đầu tiên.[1]