Claude_Monet
Claude_Monet

Claude_Monet

Claude Monet (UK: /ˈmɒneɪ/, US: /moʊˈneɪ/,[1][2] tiếng Pháp: [klod mɔnɛ] 14 tháng 11 năm 18405 tháng 12 năm 1926) là họa sĩ nổi tiếng người Pháp, một trong những người sáng lập trường phái ấn tượng và là họa sĩ nhất quán và nhiều tác phẩm nhất của phong trào triết học miêu tả những nhận thức của con người trước thiên nhiên, đặc biệt khi được áp dụng để vẽ phong cảnh ngoài trời.[3][4] Thuật ngữ trường phái ấn tượng (impressionism) được bắt nguồn từ tên một tác phẩm ông Impression, soleil levant (Ấn tượng, Mặt trời mọc), tác phẩm được trưng bày năm 1874 trong buổi triển lãm độc lập đầu tiên của ông được tổ chức bởi Monet và những đồng nghiệp như một sự thay thế cho Salon de Paris (tên một nơi tổ chức triển lãm nghệ thuật).[5]Những tham vọng của Monet về việc ghi lại nông thôn nước Pháp đã đưa ông tới như là một đại diện của một phương pháp vẽ quang cảnh nhiều lần giống nhau để bắt được sự thay đổi của ánh sáng và qua các mùa.[6] Từ năm 1883, Monet đã sống trong Giverny, nơi ông đã mua một ngôi nhà và bất động sản và đã bắt đầu một dự án phong cảnh lớn bao gồm những cây hoa súng mà có thể đã trở thành những đề tài của những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Ông đã bắt đầu vẽ hoa súng trong năm 1899, những quang cảnh dọc đầu tiên với một chiếc cầu Nhật Bản như một nét đặc trưng và sau đó trong một loạt những bức tranh quy mô lớn mà đã ảnh hưởng liên tục cho 20 năm tiếp theo của cuộc đời ông.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Claude_Monet http://www.ngv.vic.gov.au/whats-on/exhibitions/exh... http://www.triada.bg/Gallery/Monet/Monetbio.htm http://www.accents-n-art.com/artists/claude-monet-... http://www.allaboutartists.com/bios/monet.html http://members.aol.com/wwjohnston/camille.htm http://www.artchive.com/galleries/1874/74notes.htm... http://www.artelino.com/articles/la_japonaise.asp http://www.artforum.com/archive/id=15630 http://www.artinthepicture.com/styles/Impressionis... http://site.artsheaven.com/blog/style-and-vision-o...