Chim
Chim

Chim

Chim (danh pháp khoa học: Aves) là tập hợp các loài động vật có xương sống, máu nóng, đi đứng bằng hai chân, có mỏ, đẻ trứng, có cánh, có lông vũ và biết bay (phần lớn). Trong lớp Chim, có hơn 10.000 loài còn tồn tại, giúp chúng trở thành lớp đa dạng nhất trong các loài động vật bốn chi.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Chim http://www.britannica.com/EBchecked/topic/345861/l... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/66391 http://www.highbeam.com/doc/1G2-3409400032.html http://encarta.msn.com/encyclopedia_761577802/Loon... http://encarta.msn.com/text_761552516__1/Bird.html http://www.nature.com/nature/journal/v433/n7023/su... http://www.nature.com/nature/journal/v526/n7574/fu... http://www.paulnoll.com/Oregon/Birds/Avian-Skeleto... http://www.peteducation.com/article.cfm?c=15+1829&... http://www.sibagu.com/vietnam/indexvn.html