Castianeira zionis

Castianeira zionis là một loài nhện trong họ Corinnidae.[1]Loài này thuộc chi Castianeira. Castianeira zionis được miêu tả năm 1929 bởi Ralph Vary Chamberlin & Woodbury.