Castianeira vulnerea

Castianeira vulnerea là một loài nhện trong họ Corinnidae.[1]Loài này thuộc chi Castianeira. Castianeira vulnerea được Willis J. Gertsch miêu tả năm 1942.