Castianeira valida

Castianeira valida là một loài nhện trong họ Corinnidae.[1]Loài này thuộc chi Castianeira. Castianeira valida được Eugen von Keyserling miêu tả năm 1891.