Castianeira soyauxi

Castianeira soyauxi là một loài nhện trong họ Corinnidae.[1]Loài này thuộc chi Castianeira. Castianeira soyauxi được Ferdinand Karsch miêu tả năm 1879.