Castianeira shaxianensis

Castianeira shaxianensis là một loài nhện trong họ Corinnidae.[1]Loài này thuộc chi Castianeira. Castianeira shaxianensis được miêu tả năm 1983 bởi Gong.