Castianeira rica

Castianeira rica là một loài nhện trong họ Corinnidae.[1]Loài này thuộc chi Castianeira. Castianeira rica được miêu tả năm 1969 bởi Reiskind.