Castianeira pulcherrima

Castianeira pulcherrima là một loài nhện trong họ Corinnidae.[1]Loài này thuộc chi Castianeira. Castianeira pulcherrima được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1874.