Castianeira peregrina

Castianeira peregrina là một loài nhện trong họ Corinnidae.[1]Loài này thuộc chi Castianeira. Castianeira peregrina được Willis J. Gertsch miêu tả năm 1935.