Castianeira micaria

Castianeira micaria là một loài nhện trong họ Corinnidae.[1]Loài này thuộc chi Castianeira. Castianeira micaria được Eugène Simon miêu tả năm 1886.