Castianeira kibonotensis

Castianeira kibonotensis là một loài nhện trong họ Corinnidae.[1]Loài này thuộc chi Castianeira. Castianeira kibonotensis được Roger de Lessert miêu tả năm 1921.