Castianeira gertschi

Castianeira gertschi là một loài nhện trong họ Corinnidae.[1]Loài này thuộc chi Castianeira. Castianeira gertschi được miêu tả năm 1945 bởi Kaston.