Castianeira descripta
Castianeira descripta

Castianeira descripta

Castianeira descripta là một loài nhện trong họ Corinnidae.[1]Loài này thuộc chi Castianeira. Castianeira descripta được Nicholas Marcellus Hentz miêu tả năm 1847.