Castianeira depygata

Castianeira depygata là một loài nhện trong họ Corinnidae.[1]Loài này thuộc chi Castianeira. Castianeira depygata được Embrik Strand miêu tả năm 1916.