Castianeira bengalensis

Castianeira bengalensis là một loài nhện trong họ Corinnidae.[1]Loài này thuộc chi Castianeira. Castianeira bengalensis được Biswamoy Biswas miêu tả năm 1984.