Castianeira athena

Castianeira athena là một loài nhện trong họ Corinnidae.[1]Loài này thuộc chi Castianeira. Castianeira athena được miêu tả năm 1969 bởi Reiskind.