Castianeira antinorii

Castianeira antinorii là một loài nhện trong họ Corinnidae.[1]Loài này thuộc chi Castianeira. Castianeira antinorii được miêu tả năm 1880 bởi Pavesi.