Castianeira alata

Castianeira alata là một loài nhện trong họ Corinnidae.[1]Loài này thuộc chi Castianeira. Castianeira alata được miêu tả năm 1945 bởi Muma.