Cartoon_Network

Không tìm thấy kết quả Cartoon_Network

Bài viết tương tự

English version Cartoon_Network


Cartoon_Network

Định dạng hình 1080i (HDTV)
480i letterboxed cho kênh SDTV
Kênh có liên hệ TNT
Adult Swim
Boomerang
Sở hữu Time Warner
(thông qua Turner Broadcasting System)
Trụ sở Atlanta, Georgia (chung)
Thành phố New York, New York (hoạt động)
Burbank, California (Bờ biển phía Tây)
Lên sóng 1 tháng 10, 1992; 27 năm trước
Ngôn ngữ Tiếng Anh (Tây Ban Nha với SAP)
Khu vực phát sóng Quốc tế
Khẩu hiệu New New New New Cartoon Network - The Best Place for Cartoons
Trang web www.cartoonnetwork.com
Quốc gia Hoa Kỳ