Caput_Mundi

Roma Caput Mundi là một cụm từ tiếng Latinh có nghĩa là "Roma thủ đô của thế giới" và "Roma capitale del mondo" trong tiếng Ý (nghĩa đen: "đứng đầu thế giới"). Nó bắt nguồn từ một sự hiểu biết cổ điển của châu Âu về thế giới đã biết bao gồm Châu Âu, Bắc Phi và Tây Nam Á.