Camphypena

Camphypena là một chi bướm đêm thuộc họ Erebidae.