Camphypena thomensis

Camphypena thomensis là một loài bướm đêm trong họ Erebidae.[1][2]