Calotes nigrilabris
Calotes nigrilabris

Calotes nigrilabris

Calotes nigrilabris là một loài thằn lằn trong họ Agamidae. Loài này được Peters mô tả khoa học đầu tiên năm 1860.[1]