Calotachina tricolor

Calotachina tricolor là một loài ruồi trong họ Tachinidae.[1][2]