Calostoma cinnabarinum
Calostoma cinnabarinum

Calostoma cinnabarinum

Fungus pulverulentus Pluk. (1692)
Scleroderma callostoma Pers. (1809)
Lycoperdon heterogeneum Bosc (1811)
Lycoperdon callostoma Poir. (1817)
Mitremyces heterogeneus Nees (1817)
Gyropodium coccineum E.Hitchc. (1825)
Mitremyces lutescens Schwein. (1822)
Calostoma cinnabarinum là một loài nấm trong họ Sclerodermataceae, là loài điển hình của chi Calostoma. Là một loài có phạm vi phân bố rộng khắp, loài nấm này mọc tự nhiên ở đông Bắc Mỹ, Trung Mỹ, đông bắc Nam Mỹ và Đông Á. C. cinnabarinum mọc trên mặt đất ở rừng rụng lá, nơi nó hình thành các nhóm rễ gắn liền với một cây sồi. Quả thể có màu và bề ngoài riêng biệt, đầu hình cầu màu đỏ tươi có đường kính khoảng 2 cm và cuống xốp màu đỏ hoặc màu nâu hơi vàng cao 1,5 đến 4 cm, được bao quanh bởi một lớp thạch màu hơi vàng.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Calostoma cinnabarinum http://www.mushroomexpert.com/calostoma_cinnabarin... http://ia700409.us.archive.org/15/items/gasteromyc... http://www.biodiversitylibrary.org/item/105241#pag... http://www.biodiversitylibrary.org/item/33748#page... http://www.biodiversitylibrary.org/item/33748#page... http://www.biodiversitylibrary.org/item/97107#page... //doi.org/10.1093%2Faob%2Fos-2.1.25 http://www.indexfungorum.org/names/NamesRecord.asp... http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Link=T&Tabl...