Calosphyrum bimaculatum

Calosphyrum bimaculatum là một loài tò vò trong họ Ichneumonidae.[1]