Calosphyrum alboorbitale

Calosphyrum alboorbitale là một loài tò vò trong họ Ichneumonidae.[1]