Caloptilia zonotarsa

Caloptilia zonotarsa là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Ấn Độ (Uttaranchal).[1]Ấu trùng ăn Phoebe lanceolata. Chúng có thể ăn lá nơi chúng làm tổ.