Caloptilia xystophanes

Caloptilia xystophanes là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Queensland.[2]